English Through Art, czyli zajęcia plastyczno-językowe

English Through Art czyli Angielski przez Sztukę to nowoczesne zajęcia oparte na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning) and TBL (Task Based Learning).

Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Czyli mówiąc prostym językiem - uczymy przedmiotu lub umiejętności (np. rysowania, liczenia itp) w języku obcym.  Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Zajęcia plastyczno-językowe przeznaczone są dla dzieci lubiących prace plastyczne. Zajęcia te są wyjątkową metodą nauki języka, gdyż dziecko nie skupia się na samej nauce lecz może skoncentrować się na tym co lubi a przy okazji, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, w sposób naturalny i swobodny przyswaja język. Prowadzący udziela instrukcji w języku obcym ale ilustruje je gestami, pokazuje narzędzia i gotową pracę plastyczną przez co dzieci nie mają problemów ze zrozumieniem i przyswajają język obcy nawet nie zdając sobie z tego sprawy. One myślą, że się bawią i miło spędzają czas, my wiemy, że się uczą !

Copyright © 1998-2012 Aspera Gdów - Centrum edukacji i szkoła języków obcych oferuje angielski oraz niemiecki - English Through Art, czyli zajęcia plastyczno-językowe.